1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn TMĐT http://sanphamduongsinh.com bao gồm: email, điện thoại, Tên khách hàng, địa chỉ Khách hàng. Đây là các thông tin mà  http://sanphamduongsinh.com cần Khách hàng cung cấp bắt buộc khi sử dụng dịch vụ và Trí Nhân  sử dụng nhằm liên hệ xác nhận khi Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên http://sanphamduongsinh.com, đảm bảo quyền lợi cho Khách hàng.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Sàn TMĐT http://sanphamduongsinh.com  sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ đến Khách hàng.
 • Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại http://sanphamduongsinh.com 
 • Sàn TMĐT http://sanphamduongsinh.com  có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ 

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập, quản lý thông tin và hỗ trợ Khách hàng

 • Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 1 thành viên KHANG HY
 • 30/17 Khu phố 3, Phường Thạnh lộc, Quận 12, Tp Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 0938038707
 • Email: nguyendinhhoaicam@gmail.com

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng

Thông tin cá nhân của Khách hàng trên Sàn TMĐT http://sanphamduongsinh.com cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Sàn TMĐT http://sanphamduongsinh.com Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Trí Nhân Cam Kết: 

 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ Khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, Trí Nhân sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.
 • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn, chứng từ kế toán số hóa