Cảnh báo!cảnh báo!!!

Đọc kĩ thành phần và công dụng trước khi quyết định mua , vì đã lỡ mua về dùng thì sẽ phải tốn tiền mua tặng người thân bởi công dụng mà sp mang lại 

http://www.bozico.com/san-pham/vien-uong-ha-thu-o-tri-rung-toc-va-bac-toc1-vien-7-22-47.html