* Thành phần :
2 trái khổ qua
1 muỗng cafe muối
 
** Khổ qua rửa sạch cắt lát thật mỏng, bỏ muối vào vắt thật ráo
 
có thể dùng thêm chà bông rắc lên trên