LỜI NÓI ĐẦU
Vốn là một người nay ốm mai đau vì nhỡ mang phi một cthể và tâm hồn

bệnh hon mà y hc Đông, Tây và Ta chữa hoài không hết vì chẳng rõ nguyên nhân. Ngày nay tôi được sức khe đầy đủ, tinh thần thanh thn vui tươi, vượt nhiều

chúng bạn cùng tuổi, tất cả đều nhờ Phương pháp thực dưỡng trường sinh kdiệu. Ơn đức ca Ohsawa đối với tôi nhtrời biển.

Ước mong tất cnhững người vốn cùng cnh ngộ ngặt nghèo và đau khổ nhmình, phc hồi sức khe hoàn toàn, không gây phiền ly một ai, thênh thang đi vào lòng tự do vô hn và sống nhcá biển chim trời, tôi xin son tập giới thiệu bé nhỏ này.

Kính xin quí vị độc ginếu thấy có điều gì bất ổn, bổ khuyết giùm cho, chúng tôi vô vàn cm kích và cám ơn.

Phần 1. PHƯƠNG PHÁP OHSAWA LÀ GÌ?

Trong thời gian đau ốm, tôi n uống rất cẩn thận. Nhờ vậy mà tôi tránh mi sự

điều trị bằng thuốc men.

G.O.

Phương pháp trường sinh Ohsawa tuy không chính xác, “Go lứt Muối mè”, là một phép thực dưỡng đúng đắn và thiên nhiên, chtrương dùng ngcốc lứt (go, nếp, kê, bắp, lúa mì, lúa mch... với gia vmuối mè hay tương đậu nành lâu nm làm thực phẩm chính cùng khéo phối hợp vốới vô lượng món n phnhrau c...để ứng phó với vô vàn bệnh hon và duy trì sức khe bền vững, đồng thời khai mở được trí phán đoán tối cao vốn tiềm ẩn trong mỗi con người.

Nhiều người nghrằng, dầu phương pháp có công nng trliệu các chứng ngặt nghèo, mãn tính, nan y... mà cứ “kéo mãi” cm lứt thì chu sao nổi, khổ hnh biết bao nhiêu!

Tải Sách gạo lứt thực dưỡng